มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานต่างๆ ที่ควรทราบก่อนรับบริการ กรุณาอ่านก่อนขอรับบริการ

display image on button click
หมายเหตุ การใช้เวลาในการให้บริการข้อมูล ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่ผู้รับบริการต้องการเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้ เมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขได้ทันที

เลือกดูมาตรฐานการให้บริการ ด้านล่างนี้
มาตรฐานประเภทการให้บริการ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
มาตรฐานราคาข้อมูลที่ให้บริการ

มาตรฐานเพื่อใช้เฉพาะกรณี

มาตรฐานเพื่อใช้ในทางนิติกรรม

มาตรฐานเยี่ยมชมกิจการอุตุนิยมวิทยา

มาตรฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานแผนที่เชิงตัวเลข (ข้อมูลที่มีพร้อมอยู่แล้ว)

มาตรฐานแผนที่เชิงตัวเลข (ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ใหม่)

ชนิดข้อมูลที่ให้บริการ

เลือกดูชนิดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการ
   = มีข้อมูลแบบรายชั่วโมง
   = มีข้อมูลแบบราย 3 ชั่วโมง
   = มีข้อมูลแบบรายวัน
   = มีข้อมูลแบบรายเดือน
ฟ้าคะนอง

จำนวนครั้งที่เกิดฟ้าคะนอง


ฟ้าแลบ

จำนวนครั้งที่เกิดฟ้าแลบ


รุ้งกินน้ำ

จำนวนครั้งที่เกิดรุ้งกินน้ำ


วงแสง

จำนวนครั้งที่เกิดวงแสง


พระอาทิตย์ทรงกลด

จำนวนครั้งที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด


พระจันทร์ทรงกลด

จำนวนครั้งที่เกิดพระจันทร์ทรงกลด


ฝน

ปริมาณฝนรวม


ลูกเห็บ

จำนวนครั้งที่เกิดลูกเห็บน้ำค้าง

จำนวนครั้งที่เกิดน้ำค้าง


หมอก

จำนวนครั้งที่เกิดหมอก


 
หมอกน้ำค้าง

จำนวนครั้งที่เกิดหมอกน้ำค้าง

  
ฟ้าหลัว

จำนวนครั้งที่เกิดฟ้าหลัว

   
ลมกระโชก

จำนวนครั้งที่เกิดลมกระโชก


น้ำระเหยถาด

ผลรวมน้ำระเหยถาด


ทะเล

ลักษณะทะเล (ความสูงคลื่น)


อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดอุณหภูมิตุ้มแห้ง


  
อุณหภูมิตุ้มเปียก


  
      
อุณหภูมิจุดน้ำค้างอุณหภูมิดินระดับต่างๆ

ระดับ 0 ซม., 5 ซม., 10 ซม., 20 ซม., 50 ซม. และ 100 ซม.


ความกดอากาศความกดไอน้ำความชื้นทัศนวิสัย


        

จำนวนเมฆ
ทิศทางและความเร็วลม
ความเร็วลมสูงสุด
ความยาวนานแสงแดด
รังสีดวงอาทิตย์
(เฉพาะกทม.)

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการข้อมูล

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูล

เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ ณ จุดบริการชั้น 10 หรือ
เพื่อความครบถ้วนในการส่งขอข้อมูลผ่านทางอีเมล สามารถ copy ข้อความโดยทำการกรอกข้อมูลด้านล่างนี้
ระบุข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ สกุล:
โทรศัพท์:
ในนามของ:
บัตรประจำตัว:
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ห้างร้านและเอกชน 
สถาบัน

เลขที่บัตร:

ระบุข้อมูลที่ต้องการ

กรอกรายละเอียดการขอข้อมูล เช่น ข้อมูลอะไร สถานี หรือ ภาคไหน และเดือน ปี ที่ต้องการ

ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวไปใช้เพื่อการ:
   


สถานที่ติดต่อ

ณ อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ชั้น 10
เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel : 0-2399-3031     Fax : 0-2399-1422

Email : info_service@tmd.go.th