คาดหมายลักษณะอากาศ

คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 4 สัปดาห์ล่าสุด

สรุปลักษณะอากาศ

สรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัดใหญ่ย้อนหลัง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ 19 จังหวัดใหญ่

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com