โครงการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • ระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาค
  Economic Corridor (EC)

 • 18 จังหวัดท่องเที่ยว
  (Smart Tourism)

 • 19 จังหวัดใหญ่
  Smart Big City

 • การวิเคราะห์ค่าดัชนีความร้อน
  Heat Index Analysis

 • ข้อมูลขนาดใหญ่
  TMD Big Data

 • ดัชนีความแห้งแล้ง
  (Drought Analysis)

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าทั่วประเทศ, 4 จังหวัดภาคอีสาน และ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

เลือกดูพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ด้านล่างนี้
ภาคเหนือ ภาคกลาง
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก
พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ กรณีหากตรงกับวันหยุดราชการจะดำเนินการเผยแพร่ในวันถัดไปแทน

พยากรณ์และสรุปลักษณะอากาศ (EC)

พยากรณ์และสรุปลักษณะอากาศบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาค (Economic Corridor)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/ec

เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 5 ภาค ด้านล่างนี้

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ กรณีหากตรงกับวันหยุดราชการจะดำเนินการเผยแพร่ในวันถัดไปแทน

รายงานและพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

รายงานและพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ 7 วันข้างหน้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (จุดความร้อน ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับความสูง 2,000 ฟุต และอัตราการระบาย)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/img/tmd_aqi

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวัน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน (HI)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน (Heat Index Analysis)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวัน

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวัน

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ (Tourism)

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัดท่องเที่ยว (Smart Tourism)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/tourism

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกเดือน

เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัด ด้านล่างนี้

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ (Big City)

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัดใหญ่ (Smart Bigcity)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/bigcity

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกเดือน

เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัด ด้านล่างนี้

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารวิชาการและ Meteorological Today V.1 - 2

 
 
 
 

 
 
 
 

บทความวิชาการรายเดือน

บทความวิชาการเผยแพร่รายเดือน
ดูรายละเอียดและบทความวิชาการอื่น ๆได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/ebook

 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ผลงานนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)

ทีมพัฒนา

team

นางจอมขวัญ สักกามาตย์
Jomkhwan Sakkamart
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (ผก.วส.)
(Director of Meteorological Information Research and Development sub-division)

icon-m
team

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
Parwapath Phunthirawuthi
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

icon-m
team

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
Chanattha Saengrattanayon
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

icon-m
team

นางสาวกมลทิพย์ เนื่องจำนงค์
Kamoltip Nuangchamnong
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

icon-m
team

นายปกรณ์ภพ บุญยืน
Pakornpop Boonyuen
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

icon-m

Address

เลขที่ 4353
กรมอุตุนิยมวิทยา
ถนนสุขุมวิท บางนา
กรุงเทพฯ 10260

Phone

0-2399-4566 ต่อ 7130

Facebook

@rnd.tmd

-->