คาดหมายลักษณะอากาศ

คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 4 สัปดาห์

*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกเดือน

สรุปลักษณะอากาศ

สรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัดท่องเที่ยวย้อนหลัง

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ภาคกลาง - ภาคใต้ตอนบน

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออก

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ภาคใต้ตอนล่าง

เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)

ทีมพัฒนา

team

นางจอมขวัญ สักกามาตย์
Jomkhwan Sakkamart
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (ผก.วส.)
(Director of Meteorological Information Research and Development sub-division)

team

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
Parwapath Phunthirawuthi
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
Chanattha Saengrattanayon
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวกมลทิพย์ เนื่องจำนงค์
Kamoltip Nuangchamnong
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นายปกรณ์ภพ บุญยืน
Pakornpop Boonyuen
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

Address

เลขที่ 4353
กรมอุตุนิยมวิทยา
ถนนสุขุมวิท บางนา
กรุงเทพฯ 10260

Phone

0-2399-4566 ต่อ 7130

Facebook

@rnd.tmd