สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ

สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. – 4 ม.ค.)
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคเหนือ
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคกลาง
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคตะวันออก
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สถิติภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก

คาดหมายลักษณะอากาศ

คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 4 สัปดาห์ล่าสุด

สรุปลักษณะอากาศ

สรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัดท่องเที่ยวย้อนหลัง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง - ภาคใต้ตอนบน

ภาคตะวันออก

ภาคใต้ตอนล่าง

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ 18 จังหวัดท่องเที่ยว

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com