พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า สำหรับบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ


สรุปลักษณะอากาศ

สรุปลักษณะอากาศบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาคย้อนหลัง
เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 5 ภาค ด้านล่างนี้
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางตะวันตก
ภาคใต้

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาค

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com