พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน


พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 22/09/2564 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ข้อมูลจากกรมอนามัยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 22/09/2564 - 01/10/2564

กดเลือกหมวดหมู่เพื่อแสดงด้านล่าง
22/09/2564
เวลา 07.00 น.
22/09/2564
เวลา 10.00 น.
22/09/2564
เวลา 13.00 น.
22/09/2564
เวลา 16.00 น.
22/09/2564
เวลา 19.00 น.
22/09/2564
เวลา 22.00 น.
23/09/2564
เวลา 01.00 น.
23/09/2564
เวลา 04.00 น.
23/09/2564
เวลา 07.00 น.
23/09/2564
เวลา 10.00 น.
23/09/2564
เวลา 13.00 น.
23/09/2564
เวลา 16.00 น.
23/09/2564
เวลา 19.00 น.
23/09/2564
เวลา 22.00 น.
24/09/2564
เวลา 01.00 น.
24/09/2564
เวลา 04.00 น.
24/09/2564
เวลา 07.00 น.
24/09/2564
เวลา 10.00 น.
24/09/2564
เวลา 13.00 น.
24/09/2564
เวลา 16.00 น.
24/09/2564
เวลา 19.00 น.
24/09/2564
เวลา 22.00 น.
25/09/2564
เวลา 01.00 น.
25/09/2564
เวลา 04.00 น.
25/09/2564
เวลา 07.00 น.
25/09/2564
เวลา 10.00 น.
25/09/2564
เวลา 13.00 น.
25/09/2564
เวลา 16.00 น.
25/09/2564
เวลา 19.00 น.
25/09/2564
เวลา 22.00 น.
26/09/2564
เวลา 01.00 น.
26/09/2564
เวลา 04.00 น.
26/09/2564
เวลา 07.00 น.
26/09/2564
เวลา 10.00 น.
26/09/2564
เวลา 13.00 น.
26/09/2564
เวลา 16.00 น.
26/09/2564
เวลา 19.00 น.
26/09/2564
เวลา 22.00 น.
27/09/2564
เวลา 01.00 น.
27/09/2564
เวลา 04.00 น.
27/09/2564
เวลา 07.00 น.
27/09/2564
เวลา 10.00 น.
27/09/2564
เวลา 13.00 น.
27/09/2564
เวลา 16.00 น.
27/09/2564
เวลา 19.00 น.
27/09/2564
เวลา 22.00 น.
28/09/2564
เวลา 01.00 น.
28/09/2564
เวลา 04.00 น.
28/09/2564
เวลา 07.00 น.
28/09/2564
เวลา 10.00 น.
28/09/2564
เวลา 13.00 น.
28/09/2564
เวลา 16.00 น.
28/09/2564
เวลา 19.00 น.
28/09/2564
เวลา 22.00 น.
29/09/2564
เวลา 01.00 น.
29/09/2564
เวลา 04.00 น.
29/09/2564
เวลา 07.00 น.
29/09/2564
เวลา 10.00 น.
29/09/2564
เวลา 13.00 น.
29/09/2564
เวลา 16.00 น.
29/09/2564
เวลา 19.00 น.
29/09/2564
เวลา 22.00 น.
30/09/2564
เวลา 01.00 น.
30/09/2564
เวลา 04.00 น.
30/09/2564
เวลา 07.00 น.
30/09/2564
เวลา 10.00 น.
30/09/2564
เวลา 13.00 น.
30/09/2564
เวลา 16.00 น.
30/09/2564
เวลา 19.00 น.
30/09/2564
เวลา 22.00 น.
01/10/2564
เวลา 01.00 น.
01/10/2564
เวลา 04.00 น.
01/10/2564
เวลา 07.00 น.
01/10/2564
เวลา 10.00 น.
01/10/2564
เวลา 13.00 น.
01/10/2564
เวลา 16.00 น.
01/10/2564
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคเหนือ)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 22/09/2564 - 01/10/2564
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_N.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคอีสาน)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 22/09/2564 - 01/10/2564
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_NE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า
(ภาคกลาง ตะวันตก-ออก)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 22/09/2564 - 01/10/2564
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_CWE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคใต้)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 22/09/2564 - 01/10/2564
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_S.php

ข้อมูลดัชนีความร้อน API (Heat Index API)


ดูข้อมูลได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/api/hidxbc/

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com