พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน


พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 32/01/2566 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ข้อมูลจากกรมอนามัยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 01/02/2566 - 10/02/2566

กดเลือกหมวดหมู่เพื่อแสดงด้านล่าง
01/02/2566
เวลา 07.00 น.
01/02/2566
เวลา 10.00 น.
01/02/2566
เวลา 13.00 น.
01/02/2566
เวลา 16.00 น.
01/02/2566
เวลา 19.00 น.
01/02/2566
เวลา 22.00 น.
02/02/2566
เวลา 01.00 น.
02/02/2566
เวลา 04.00 น.
02/02/2566
เวลา 07.00 น.
02/02/2566
เวลา 10.00 น.
02/02/2566
เวลา 13.00 น.
02/02/2566
เวลา 16.00 น.
02/02/2566
เวลา 19.00 น.
02/02/2566
เวลา 22.00 น.
03/02/2566
เวลา 01.00 น.
03/02/2566
เวลา 04.00 น.
03/02/2566
เวลา 07.00 น.
03/02/2566
เวลา 10.00 น.
03/02/2566
เวลา 13.00 น.
03/02/2566
เวลา 16.00 น.
03/02/2566
เวลา 19.00 น.
03/02/2566
เวลา 22.00 น.
04/02/2566
เวลา 01.00 น.
04/02/2566
เวลา 04.00 น.
04/02/2566
เวลา 07.00 น.
04/02/2566
เวลา 10.00 น.
04/02/2566
เวลา 13.00 น.
04/02/2566
เวลา 16.00 น.
04/02/2566
เวลา 19.00 น.
04/02/2566
เวลา 22.00 น.
05/02/2566
เวลา 01.00 น.
05/02/2566
เวลา 04.00 น.
05/02/2566
เวลา 07.00 น.
05/02/2566
เวลา 10.00 น.
05/02/2566
เวลา 13.00 น.
05/02/2566
เวลา 16.00 น.
05/02/2566
เวลา 19.00 น.
05/02/2566
เวลา 22.00 น.
06/02/2566
เวลา 01.00 น.
06/02/2566
เวลา 04.00 น.
06/02/2566
เวลา 07.00 น.
06/02/2566
เวลา 10.00 น.
06/02/2566
เวลา 13.00 น.
06/02/2566
เวลา 16.00 น.
06/02/2566
เวลา 19.00 น.
06/02/2566
เวลา 22.00 น.
07/02/2566
เวลา 01.00 น.
07/02/2566
เวลา 04.00 น.
07/02/2566
เวลา 07.00 น.
07/02/2566
เวลา 10.00 น.
07/02/2566
เวลา 13.00 น.
07/02/2566
เวลา 16.00 น.
07/02/2566
เวลา 19.00 น.
07/02/2566
เวลา 22.00 น.
08/02/2566
เวลา 01.00 น.
08/02/2566
เวลา 04.00 น.
08/02/2566
เวลา 07.00 น.
08/02/2566
เวลา 10.00 น.
08/02/2566
เวลา 13.00 น.
08/02/2566
เวลา 16.00 น.
08/02/2566
เวลา 19.00 น.
08/02/2566
เวลา 22.00 น.
09/02/2566
เวลา 01.00 น.
09/02/2566
เวลา 04.00 น.
09/02/2566
เวลา 07.00 น.
09/02/2566
เวลา 10.00 น.
09/02/2566
เวลา 13.00 น.
09/02/2566
เวลา 16.00 น.
09/02/2566
เวลา 19.00 น.
09/02/2566
เวลา 22.00 น.
10/02/2566
เวลา 01.00 น.
10/02/2566
เวลา 04.00 น.
10/02/2566
เวลา 07.00 น.
10/02/2566
เวลา 10.00 น.
10/02/2566
เวลา 13.00 น.
10/02/2566
เวลา 16.00 น.
10/02/2566
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคเหนือ)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 01/02/2566 - 10/02/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_N.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคอีสาน)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 01/02/2566 - 10/02/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_NE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า
(ภาคกลาง ตะวันตก-ออก)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 01/02/2566 - 10/02/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_CWE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคใต้)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 01/02/2566 - 10/02/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_S.php

ข้อมูลดัชนีความร้อน API (Heat Index API)


ดูข้อมูลได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/api/hidxbc/

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com