พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 28/05/2566 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ข้อมูลจากกรมอนามัยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/10/2566 - 11/10/2566

กดเลือกหมวดหมู่เพื่อแสดงด้านล่าง
02/10/2566
เวลา 07.00 น.
02/10/2566
เวลา 10.00 น.
02/10/2566
เวลา 13.00 น.
02/10/2566
เวลา 16.00 น.
02/10/2566
เวลา 19.00 น.
02/10/2566
เวลา 22.00 น.
03/10/2566
เวลา 01.00 น.
03/10/2566
เวลา 04.00 น.
03/10/2566
เวลา 07.00 น.
03/10/2566
เวลา 10.00 น.
03/10/2566
เวลา 13.00 น.
03/10/2566
เวลา 16.00 น.
03/10/2566
เวลา 19.00 น.
03/10/2566
เวลา 22.00 น.
04/10/2566
เวลา 01.00 น.
04/10/2566
เวลา 04.00 น.
04/10/2566
เวลา 07.00 น.
04/10/2566
เวลา 10.00 น.
04/10/2566
เวลา 13.00 น.
04/10/2566
เวลา 16.00 น.
04/10/2566
เวลา 19.00 น.
04/10/2566
เวลา 22.00 น.
05/10/2566
เวลา 01.00 น.
05/10/2566
เวลา 04.00 น.
05/10/2566
เวลา 07.00 น.
05/10/2566
เวลา 10.00 น.
05/10/2566
เวลา 13.00 น.
05/10/2566
เวลา 16.00 น.
05/10/2566
เวลา 19.00 น.
05/10/2566
เวลา 22.00 น.
06/10/2566
เวลา 01.00 น.
06/10/2566
เวลา 04.00 น.
06/10/2566
เวลา 07.00 น.
06/10/2566
เวลา 10.00 น.
06/10/2566
เวลา 13.00 น.
06/10/2566
เวลา 16.00 น.
06/10/2566
เวลา 19.00 น.
06/10/2566
เวลา 22.00 น.
07/10/2566
เวลา 01.00 น.
07/10/2566
เวลา 04.00 น.
07/10/2566
เวลา 07.00 น.
07/10/2566
เวลา 10.00 น.
07/10/2566
เวลา 13.00 น.
07/10/2566
เวลา 16.00 น.
07/10/2566
เวลา 19.00 น.
07/10/2566
เวลา 22.00 น.
08/10/2566
เวลา 01.00 น.
08/10/2566
เวลา 04.00 น.
08/10/2566
เวลา 07.00 น.
08/10/2566
เวลา 10.00 น.
08/10/2566
เวลา 13.00 น.
08/10/2566
เวลา 16.00 น.
08/10/2566
เวลา 19.00 น.
08/10/2566
เวลา 22.00 น.
09/10/2566
เวลา 01.00 น.
09/10/2566
เวลา 04.00 น.
09/10/2566
เวลา 07.00 น.
09/10/2566
เวลา 10.00 น.
09/10/2566
เวลา 13.00 น.
09/10/2566
เวลา 16.00 น.
09/10/2566
เวลา 19.00 น.
09/10/2566
เวลา 22.00 น.
10/10/2566
เวลา 01.00 น.
10/10/2566
เวลา 04.00 น.
10/10/2566
เวลา 07.00 น.
10/10/2566
เวลา 10.00 น.
10/10/2566
เวลา 13.00 น.
10/10/2566
เวลา 16.00 น.
10/10/2566
เวลา 19.00 น.
10/10/2566
เวลา 22.00 น.
11/10/2566
เวลา 01.00 น.
11/10/2566
เวลา 04.00 น.
11/10/2566
เวลา 07.00 น.
11/10/2566
เวลา 10.00 น.
11/10/2566
เวลา 13.00 น.
11/10/2566
เวลา 16.00 น.
11/10/2566
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคเหนือ)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/10/2566 - 11/10/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_N.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคอีสาน)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/10/2566 - 11/10/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_NE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า
(ภาคกลาง ตะวันตก-ออก)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/10/2566 - 11/10/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_CWE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคใต้)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/10/2566 - 11/10/2566
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_S.php

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com