ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

หน้าหลัก

  • พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันDaily Heat Index Forecast

ข้อมูลพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนรายวัน

  • Daily Heat Index Forecast

    ข้อมูลพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนรายวัน

วันที่ : 20/04/2564
  • Heat Index Information

    ข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนีความร้อน


ข้อมูลจากกรมอนามัย

Weekly Heat Index Forecast

ข้อมูลพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนรายสัปดาห์โปสเตอร์ Heat Index