พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน


พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 16/08/2565 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ข้อมูลจากกรมอนามัยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 16/08/2565 - 25/08/2565

กดเลือกหมวดหมู่เพื่อแสดงด้านล่าง
16/08/2565
เวลา 07.00 น.
16/08/2565
เวลา 10.00 น.
16/08/2565
เวลา 13.00 น.
16/08/2565
เวลา 16.00 น.
16/08/2565
เวลา 19.00 น.
16/08/2565
เวลา 22.00 น.
17/08/2565
เวลา 01.00 น.
17/08/2565
เวลา 04.00 น.
17/08/2565
เวลา 07.00 น.
17/08/2565
เวลา 10.00 น.
17/08/2565
เวลา 13.00 น.
17/08/2565
เวลา 16.00 น.
17/08/2565
เวลา 19.00 น.
17/08/2565
เวลา 22.00 น.
18/08/2565
เวลา 01.00 น.
18/08/2565
เวลา 04.00 น.
18/08/2565
เวลา 07.00 น.
18/08/2565
เวลา 10.00 น.
18/08/2565
เวลา 13.00 น.
18/08/2565
เวลา 16.00 น.
18/08/2565
เวลา 19.00 น.
18/08/2565
เวลา 22.00 น.
19/08/2565
เวลา 01.00 น.
19/08/2565
เวลา 04.00 น.
19/08/2565
เวลา 07.00 น.
19/08/2565
เวลา 10.00 น.
19/08/2565
เวลา 13.00 น.
19/08/2565
เวลา 16.00 น.
19/08/2565
เวลา 19.00 น.
19/08/2565
เวลา 22.00 น.
20/08/2565
เวลา 01.00 น.
20/08/2565
เวลา 04.00 น.
20/08/2565
เวลา 07.00 น.
20/08/2565
เวลา 10.00 น.
20/08/2565
เวลา 13.00 น.
20/08/2565
เวลา 16.00 น.
20/08/2565
เวลา 19.00 น.
20/08/2565
เวลา 22.00 น.
21/08/2565
เวลา 01.00 น.
21/08/2565
เวลา 04.00 น.
21/08/2565
เวลา 07.00 น.
21/08/2565
เวลา 10.00 น.
21/08/2565
เวลา 13.00 น.
21/08/2565
เวลา 16.00 น.
21/08/2565
เวลา 19.00 น.
21/08/2565
เวลา 22.00 น.
22/08/2565
เวลา 01.00 น.
22/08/2565
เวลา 04.00 น.
22/08/2565
เวลา 07.00 น.
22/08/2565
เวลา 10.00 น.
22/08/2565
เวลา 13.00 น.
22/08/2565
เวลา 16.00 น.
22/08/2565
เวลา 19.00 น.
22/08/2565
เวลา 22.00 น.
23/08/2565
เวลา 01.00 น.
23/08/2565
เวลา 04.00 น.
23/08/2565
เวลา 07.00 น.
23/08/2565
เวลา 10.00 น.
23/08/2565
เวลา 13.00 น.
23/08/2565
เวลา 16.00 น.
23/08/2565
เวลา 19.00 น.
23/08/2565
เวลา 22.00 น.
24/08/2565
เวลา 01.00 น.
24/08/2565
เวลา 04.00 น.
24/08/2565
เวลา 07.00 น.
24/08/2565
เวลา 10.00 น.
24/08/2565
เวลา 13.00 น.
24/08/2565
เวลา 16.00 น.
24/08/2565
เวลา 19.00 น.
24/08/2565
เวลา 22.00 น.
25/08/2565
เวลา 01.00 น.
25/08/2565
เวลา 04.00 น.
25/08/2565
เวลา 07.00 น.
25/08/2565
เวลา 10.00 น.
25/08/2565
เวลา 13.00 น.
25/08/2565
เวลา 16.00 น.
25/08/2565
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคเหนือ)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 16/08/2565 - 25/08/2565
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_N.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคอีสาน)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 16/08/2565 - 25/08/2565
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_NE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า
(ภาคกลาง ตะวันตก-ออก)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 16/08/2565 - 25/08/2565
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_CWE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคใต้)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 16/08/2565 - 25/08/2565
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_S.php

ข้อมูลดัชนีความร้อน API (Heat Index API)


ดูข้อมูลได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/api/hidxbc/

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com