พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนรายวัน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน


*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวัน


*หมายเหตุ เผยแพร่ทุกวันระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
ที่มา : ดัดแปลงจาก U.S.National Oceanic and Atmospheric Administration) หรือ โนอา (NOAA)


ข้อมูลจากกรมอนามัย

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
14/06/2567
เวลา 07.00 น.
14/06/2567
เวลา 10.00 น.
14/06/2567
เวลา 13.00 น.
14/06/2567
เวลา 16.00 น.
14/06/2567
เวลา 19.00 น.
14/06/2567
เวลา 22.00 น.
15/06/2567
เวลา 01.00 น.
15/06/2567
เวลา 04.00 น.
15/06/2567
เวลา 07.00 น.
15/06/2567
เวลา 10.00 น.
15/06/2567
เวลา 13.00 น.
15/06/2567
เวลา 16.00 น.
15/06/2567
เวลา 19.00 น.
15/06/2567
เวลา 22.00 น.
16/06/2567
เวลา 01.00 น.
16/06/2567
เวลา 04.00 น.
16/06/2567
เวลา 07.00 น.
16/06/2567
เวลา 10.00 น.
16/06/2567
เวลา 13.00 น.
16/06/2567
เวลา 16.00 น.
16/06/2567
เวลา 19.00 น.
16/06/2567
เวลา 22.00 น.
17/06/2567
เวลา 01.00 น.
17/06/2567
เวลา 04.00 น.
17/06/2567
เวลา 07.00 น.
17/06/2567
เวลา 10.00 น.
17/06/2567
เวลา 13.00 น.
17/06/2567
เวลา 16.00 น.
17/06/2567
เวลา 19.00 น.
17/06/2567
เวลา 22.00 น.
18/06/2567
เวลา 01.00 น.
18/06/2567
เวลา 04.00 น.
18/06/2567
เวลา 07.00 น.
18/06/2567
เวลา 10.00 น.
18/06/2567
เวลา 13.00 น.
18/06/2567
เวลา 16.00 น.
18/06/2567
เวลา 19.00 น.
18/06/2567
เวลา 22.00 น.
19/06/2567
เวลา 01.00 น.
19/06/2567
เวลา 04.00 น.
19/06/2567
เวลา 07.00 น.
19/06/2567
เวลา 10.00 น.
19/06/2567
เวลา 13.00 น.
19/06/2567
เวลา 16.00 น.
19/06/2567
เวลา 19.00 น.
19/06/2567
เวลา 22.00 น.
20/06/2567
เวลา 01.00 น.
20/06/2567
เวลา 04.00 น.
20/06/2567
เวลา 07.00 น.
20/06/2567
เวลา 10.00 น.
20/06/2567
เวลา 13.00 น.
20/06/2567
เวลา 16.00 น.
20/06/2567
เวลา 19.00 น.
20/06/2567
เวลา 22.00 น.
21/06/2567
เวลา 01.00 น.
21/06/2567
เวลา 04.00 น.
21/06/2567
เวลา 07.00 น.
21/06/2567
เวลา 10.00 น.
21/06/2567
เวลา 13.00 น.
21/06/2567
เวลา 16.00 น.
21/06/2567
เวลา 19.00 น.
21/06/2567
เวลา 22.00 น.
22/06/2567
เวลา 01.00 น.
22/06/2567
เวลา 04.00 น.
22/06/2567
เวลา 07.00 น.
22/06/2567
เวลา 10.00 น.
22/06/2567
เวลา 13.00 น.
22/06/2567
เวลา 16.00 น.
22/06/2567
เวลา 19.00 น.
22/06/2567
เวลา 22.00 น.
23/06/2567
เวลา 01.00 น.
23/06/2567
เวลา 04.00 น.
23/06/2567
เวลา 07.00 น.
23/06/2567
เวลา 10.00 น.
23/06/2567
เวลา 13.00 น.
23/06/2567
เวลา 16.00 น.
23/06/2567
เวลา 19.00 น.

เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)

ทีมพัฒนา

team

นางจอมขวัญ สักกามาตย์
Jomkhwan Sakkamart
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (ผก.วส.)
(Director of Meteorological Information Research and Development sub-division)

team

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
Parwapath Phunthirawuthi
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
Chanattha Saengrattanayon
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวกมลทิพย์ เนื่องจำนงค์
Kamoltip Nuangchamnong
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นายปกรณ์ภพ บุญยืน
Pakornpop Boonyuen
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

Address

เลขที่ 4353
กรมอุตุนิยมวิทยา
ถนนสุขุมวิท บางนา
กรุงเทพฯ 10260

Phone

0-2399-4566 ต่อ 7130

Facebook

@rnd.tmd