พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน


พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 28/05/2566 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

ข้อมูลจากกรมอนามัยพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/12/2566 - 11/12/2566

กดเลือกหมวดหมู่เพื่อแสดงด้านล่าง
02/12/2566
เวลา 07.00 น.
02/12/2566
เวลา 10.00 น.
02/12/2566
เวลา 13.00 น.
02/12/2566
เวลา 16.00 น.
02/12/2566
เวลา 19.00 น.
02/12/2566
เวลา 22.00 น.
03/12/2566
เวลา 01.00 น.
03/12/2566
เวลา 04.00 น.
03/12/2566
เวลา 07.00 น.
03/12/2566
เวลา 10.00 น.
03/12/2566
เวลา 13.00 น.
03/12/2566
เวลา 16.00 น.
03/12/2566
เวลา 19.00 น.
03/12/2566
เวลา 22.00 น.
04/12/2566
เวลา 01.00 น.
04/12/2566
เวลา 04.00 น.
04/12/2566
เวลา 07.00 น.
04/12/2566
เวลา 10.00 น.
04/12/2566
เวลา 13.00 น.
04/12/2566
เวลา 16.00 น.
04/12/2566
เวลา 19.00 น.
04/12/2566
เวลา 22.00 น.
05/12/2566
เวลา 01.00 น.
05/12/2566
เวลา 04.00 น.
05/12/2566
เวลา 07.00 น.
05/12/2566
เวลา 10.00 น.
05/12/2566
เวลา 13.00 น.
05/12/2566
เวลา 16.00 น.
05/12/2566
เวลา 19.00 น.
05/12/2566
เวลา 22.00 น.
06/12/2566
เวลา 01.00 น.
06/12/2566
เวลา 04.00 น.
06/12/2566
เวลา 07.00 น.
06/12/2566
เวลา 10.00 น.
06/12/2566
เวลา 13.00 น.
06/12/2566
เวลา 16.00 น.
06/12/2566
เวลา 19.00 น.
06/12/2566
เวลา 22.00 น.
07/12/2566
เวลา 01.00 น.
07/12/2566
เวลา 04.00 น.
07/12/2566
เวลา 07.00 น.
07/12/2566
เวลา 10.00 น.
07/12/2566
เวลา 13.00 น.
07/12/2566
เวลา 16.00 น.
07/12/2566
เวลา 19.00 น.
07/12/2566
เวลา 22.00 น.
08/12/2566
เวลา 01.00 น.
08/12/2566
เวลา 04.00 น.
08/12/2566
เวลา 07.00 น.
08/12/2566
เวลา 10.00 น.
08/12/2566
เวลา 13.00 น.
08/12/2566
เวลา 16.00 น.
08/12/2566
เวลา 19.00 น.
08/12/2566
เวลา 22.00 น.
09/12/2566
เวลา 01.00 น.
09/12/2566
เวลา 04.00 น.
09/12/2566
เวลา 07.00 น.
09/12/2566
เวลา 10.00 น.
09/12/2566
เวลา 13.00 น.
09/12/2566
เวลา 16.00 น.
09/12/2566
เวลา 19.00 น.
09/12/2566
เวลา 22.00 น.
10/12/2566
เวลา 01.00 น.
10/12/2566
เวลา 04.00 น.
10/12/2566
เวลา 07.00 น.
10/12/2566
เวลา 10.00 น.
10/12/2566
เวลา 13.00 น.
10/12/2566
เวลา 16.00 น.
10/12/2566
เวลา 19.00 น.
10/12/2566
เวลา 22.00 น.
11/12/2566
เวลา 01.00 น.
11/12/2566
เวลา 04.00 น.
11/12/2566
เวลา 07.00 น.
11/12/2566
เวลา 10.00 น.
11/12/2566
เวลา 13.00 น.
11/12/2566
เวลา 16.00 น.
11/12/2566
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า พื้นที่อื่น ๆ

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 02/12/2566 - 11/12/2566
ดูรายละเอียดพื้นที่อื่น ๆ ได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis
ประเทศไทย

ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้

สถานีอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคอีสาน

สถานีอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com