พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 26/11/2562 และระดับค่าเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
ข้อมูลจากกรมอนามัย

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ประเทศไทย)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
14/06/2567
เวลา 07.00 น.
14/06/2567
เวลา 10.00 น.
14/06/2567
เวลา 13.00 น.
14/06/2567
เวลา 16.00 น.
14/06/2567
เวลา 19.00 น.
14/06/2567
เวลา 22.00 น.
15/06/2567
เวลา 01.00 น.
15/06/2567
เวลา 04.00 น.
15/06/2567
เวลา 07.00 น.
15/06/2567
เวลา 10.00 น.
15/06/2567
เวลา 13.00 น.
15/06/2567
เวลา 16.00 น.
15/06/2567
เวลา 19.00 น.
15/06/2567
เวลา 22.00 น.
16/06/2567
เวลา 01.00 น.
16/06/2567
เวลา 04.00 น.
16/06/2567
เวลา 07.00 น.
16/06/2567
เวลา 10.00 น.
16/06/2567
เวลา 13.00 น.
16/06/2567
เวลา 16.00 น.
16/06/2567
เวลา 19.00 น.
16/06/2567
เวลา 22.00 น.
17/06/2567
เวลา 01.00 น.
17/06/2567
เวลา 04.00 น.
17/06/2567
เวลา 07.00 น.
17/06/2567
เวลา 10.00 น.
17/06/2567
เวลา 13.00 น.
17/06/2567
เวลา 16.00 น.
17/06/2567
เวลา 19.00 น.
17/06/2567
เวลา 22.00 น.
18/06/2567
เวลา 01.00 น.
18/06/2567
เวลา 04.00 น.
18/06/2567
เวลา 07.00 น.
18/06/2567
เวลา 10.00 น.
18/06/2567
เวลา 13.00 น.
18/06/2567
เวลา 16.00 น.
18/06/2567
เวลา 19.00 น.
18/06/2567
เวลา 22.00 น.
19/06/2567
เวลา 01.00 น.
19/06/2567
เวลา 04.00 น.
19/06/2567
เวลา 07.00 น.
19/06/2567
เวลา 10.00 น.
19/06/2567
เวลา 13.00 น.
19/06/2567
เวลา 16.00 น.
19/06/2567
เวลา 19.00 น.
19/06/2567
เวลา 22.00 น.
20/06/2567
เวลา 01.00 น.
20/06/2567
เวลา 04.00 น.
20/06/2567
เวลา 07.00 น.
20/06/2567
เวลา 10.00 น.
20/06/2567
เวลา 13.00 น.
20/06/2567
เวลา 16.00 น.
20/06/2567
เวลา 19.00 น.
20/06/2567
เวลา 22.00 น.
21/06/2567
เวลา 01.00 น.
21/06/2567
เวลา 04.00 น.
21/06/2567
เวลา 07.00 น.
21/06/2567
เวลา 10.00 น.
21/06/2567
เวลา 13.00 น.
21/06/2567
เวลา 16.00 น.
21/06/2567
เวลา 19.00 น.
21/06/2567
เวลา 22.00 น.
22/06/2567
เวลา 01.00 น.
22/06/2567
เวลา 04.00 น.
22/06/2567
เวลา 07.00 น.
22/06/2567
เวลา 10.00 น.
22/06/2567
เวลา 13.00 น.
22/06/2567
เวลา 16.00 น.
22/06/2567
เวลา 19.00 น.
22/06/2567
เวลา 22.00 น.
23/06/2567
เวลา 01.00 น.
23/06/2567
เวลา 04.00 น.
23/06/2567
เวลา 07.00 น.
23/06/2567
เวลา 10.00 น.
23/06/2567
เวลา 13.00 น.
23/06/2567
เวลา 16.00 น.
23/06/2567
เวลา 19.00 น.

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคเหนือ)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_N.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคอีสาน)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_NE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคกลาง ตะวันตก-ออก)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_CWE.php

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน 10 วันล่วงหน้า (ภาคใต้)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนตั้งแต่ 14/06/2567 - 23/06/2567
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/index_S.php

เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)

ทีมพัฒนา

team

นางจอมขวัญ สักกามาตย์
Jomkhwan Sakkamart
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (ผก.วส.)
(Director of Meteorological Information Research and Development sub-division)

team

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
Parwapath Phunthirawuthi
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
Chanattha Saengrattanayon
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นางสาวกมลทิพย์ เนื่องจำนงค์
Kamoltip Nuangchamnong
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

team

นายปกรณ์ภพ บุญยืน
Pakornpop Boonyuen
นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

Address

เลขที่ 4353
กรมอุตุนิยมวิทยา
ถนนสุขุมวิท บางนา
กรุงเทพฯ 10260

Phone

0-2399-4566 ต่อ 7130

Facebook

@rnd.tmd